A Sprint Kft. nyertes GOP projekt

keretében elkészített vállalatirányítási

rendszerének bemutatása

 

 

A Sprint Kft. új, integrált vállalatirányítási rendszerének létrehozása, működtetése, ezzel a vállalti folyamat-menedzsment, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése, valamint a cég jövedelemtermelő képességének erősítése”

GOP-2.2.3-09-2010-0128

 

A Sprint Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. a GOP-2.2.3-09-2010-0128 jelű, „A Sprint Kft. új, integrált vállalatirányítási rendszerének létrehozása, működtetése, ezzel a vállalti folyamat-menedzsment, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése, valamint a cég jövedelemtermelő képességének erősítése” című pályázat megvalósítására 17.456.000.- Ft uniós támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A 35 millió forint összköltségvetést meghaladó új vállalatirányítási rendszer kialakítása (hardver és szoftver háttérrel) és bevezetése valósult meg.

 

 

A sprint Kft. által bevezetett vállalatirányítási rendszer moduljai és ezek fő hatása a cég termelési folyamataira:

 

  1. ERP:

 

    1. Ellátási lánc menedzsment, készletgazdálkodás, logisztika:

A cég által felhasznált alapanyagok nyomkövetése a megrendeléstől a felhasználásig igen fontos feladat, hiszen a gyártás optimalizálása, a termékek árrésének meghatározása és a cég környezetvédelmi irányelveinek kielégítése is ezen adatok felhasználásán, elemzésén alapul. Ellátási lánc támogatással a nyomda átláthatóbb és személyi függőségektől mentes, jól elemezhető folyamatként kezelheti a gyártást.

 

    1. Áruforgalom, értékesítés

Cégünk működése során fontos megtalálni az egyensúlyt a termékeink árazásában, ügyfeleink igényeinek kielégítésében és a folyamatos gyártású termékeink raktárkészleteinek felépítésében. A gyártási rendszerünk kimenetéből egyenesen következik a termékmozgás nyomonkövethetősége, valamint ugyanezen naplót táplálja a szállítási rendszerünk. Ezen információk alapján pontosan nyomon követhető az egyes termékek élete, segítve a gyors és pontos termelést.

 

1.3 Humán erőforrás-gazdálkodás (HRM):

A cég működésének legfontosabb erőforrásai maguk az alkalmazottai. Fontos, hogy a gépmesterek, raktárosok és az irodai alkalmazottak a munkavégzés szempontjából fontos és szükséges adatai is egyaránt elérhetők legyenek, munkavégzésük rendje, szabadságolásuk, betegszabadságaik, túlóráik megfelelő módon legyen nyilvántartva. Statisztikai és kihasználtsági elemzések alapját adja ezen adatok folyamatos tárolása.

 

1.4 Ügyfélkapcsolat kezelés (CRM):

Az ügyfelek és igényeik kezelése az egyik legfontosabb feladat a sikeres értékesítés során. A munka indítását megalapozó megrendelésekben vállaltak tartása, az ehhez való igazodás tesz egy céget hitelessé. A rendszer segítségével minden ügyfélhez bejegyezhetők az egyes megállapodások és a megbeszélések eredményei.

 

1.5 Termelési / Szolgáltatási folyamatok támogatása:

Pontos gyártás, gyors ügymenet. Ezek kellenek egy sikeres termelőcéghez. Minden folyamat nyomkövetésének támogatása, az egyes részfolyamatok pontos paraméterezése adja meg a lehetőséget a biztos és pontos gyártáshoz. A selejt csökkentés épp olyan fontos, mint a határidők betartása. Ezzel a modullal a termelési folyamatot tervezhetővé, előre jelezhetővé, szükségelt számítással és készlet figyeléssel hatékonyabbá tettük. Ezzel az új rendszer a Sprint Kft. minőségbiztosítási rendszerét is támogatja.

 

1.6 Karbantartás, szolgáltatásmenedzsment:

A géppark folyamatos üzemben tartása elengedhetetlen a gyors, pontos és selejtmentes gyártáshoz. Minden gyártógép szervizelése és az egyes segédinformációk is tárolhatók a rendszerben. Ezen adatok segítségével a korábbi meghibásodásokból okulva a kiújuló, vagy hasonló hibák egyaránt gyorsan és problémamentesen orvosolhatók.

 

  1. Elektronikus iratkezelési rendszerek

 

Ugyan a nyomda fő tevékenysége a papír alapú kommunikációban résztvevő termékek előállítása, de a termelés szervezésére nem túl hatékony forma a papír alapú dokumentálás. Minden a cég életéhez kapcsolódó irat bekerül az egységes nyilvántartó rendszerbe, így azok tartalma gyorsan elérhető bárhonnan. Mivel nem csak be, de ki is mennek iratok, az elektronikus kommunikáció támogatásával a rendszer minden alapot megad, hogy az ajánlatok, megrendelések egyaránt kényelmesen és pontosan, valamint bármikor elő- és visszakereshetően kezelhetők legyenek.

 

  1. Munkafolyamat-irányítási rendszerek

 

Egy nyomdában nem mindig csak monoton gyártási folyamatból áll az élet: a megrendelői igények változatosságának és a szakmai fejlődésnek köszönhetően gyakran kerülnek előtérbe olyan technológiák, melyek használata nem folyamatos, a mikéntje adott esetben feledésbe merült. Ezen problémára ad megoldást a rendszer tudástára, mely a technológiai és bürokratikus folyamatokhoz is egyaránt segítséget nyújt a felhasználóknak. A benne tárolt leírások helyben módosíthatók annak megfelelően, hogy milyen újabb csínját-bínját sikerült felderíteni az adott témának.

A rendszer továbbá lehetőséget biztosít a hibakezelés támogatására. Problémakövető rendszerünk segítségével az esetleges megrendelői reklamációk eredményesen kezelhetőek. Továbbá ezzel a modullal a felső és közép vezetés a nyomda munkafolyamatainak (feladat kiosztás, feladatlista, műszak szervezés, stb.) kezelését, vezérlését gyorsan, átláthatóan, hatékonyan valósíthatja meg.

 

  1. Táv- és csoportmunka rendszerek

 

A Sprint Kft. felépítését tekintve egy több területen és több telephelyen tevékenykedő cég. Ugyan az egyes telephelyeken végzett munka szakmailag elkülönülőnek látszik, mégis a folyamatok sokszor összeérnek. Ezen csomópontok egyike a kommunikáció és a paraméterezés. A rendszer jellegéből adódóan eleve lehetőséget biztosít a távoli munkavégzésnek, de ezen felül biztosítja a kollégák közötti hatékony és gyors adatcserét is (pl. a digitális nyomtatás működtetése esetén).

 

 

 

  1. Interoperabilitás

 

A rendszerben található modulok egy része nem igényel kézi adatfeltöltést, hiszen az nem lenne több mint az egyes értékek másolgatása. Partnereink rendszereivel és belső működésünkben használt egyéb szoftverekkel egyaránt képes a rendszer kommunikálni.

Ezen megoldások segítségével a nagyobb megrendelések is egyetlen kattintással áttölthetők a rendszerbe, elkerülve az esetenként több száz tétel egyenkénti felvitelét.

 

  1. Intranet, belső portál rendszerek

 

Minden a cég szakmai életét és belső működését érintő információ elérhető egyetlen integrált felületen keresztül. Ezen alrendszer segítségével a rendszer egyfajta belső újságként is szolgál, és nem csak a gyártáshoz szorosan kapcsolódó információkat nyújt felhasználóinak.